Met begeleid wonen leren jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden op eigen benen staan in de maatschappij. Dit realiseert Leviaan met coaching en training van deze jongeren. Leviaan heeft hiervoor twee speciale trainingscentra beschikbaar. Wanneer een jongvolwassene zich aanmeldt voor begeleid wonen, duurt een traject maximaal twee jaar. Dit is natuurlijk per persoon verschillend, daar het afhankelijk is van de (zorg)behoeften van de persoon. Jongvolwassenen worden altijd gevraagd om minimaal vier dagdelen te werken of een studie te volgen. Op deze manier wordt een zinvolle invulling aan de dag gegeven. De coaches van Leviaan staan altijd klaar om vragen van jongeren te beantwoorden.

Individuele begeleiding voor een optimale ontwikkeling

Met de juiste coaching en training werken jongeren aan hun toekomst. Dit gebeurt allemaal vanuit een stabiele en vertrouwde omgeving. De aanpak stemt Leviaan af op de specifieke doelgroep en op de persoon. Ze richten zich hier op een optimale ontwikkeling van jongvolwassenen met psychische problematiek. Hoe kun je omgaan met veranderingen in het leven? Hoe ga je verantwoord om met geneesmiddelen? Daarnaast is er aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkelingen en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Begeleiding van een professionele coach

Wanneer iemand zich inschrijft voor begeleid wonen voor jongvolwassenen, dan ontvangt hij of zij coaching van een professionele coach tijdens het traject. Samen met de jongere kijkt de coach naar waar er hulp bij nodig is. Deze hulpvragen worden vastgelegd in een persoonlijk plan. In dit plan staan de wensen en (zorg)behoeften van de cliënt altijd centraal. Uiteraard is er aandacht voor de eventuele beperkingen en mogelijkheden van de jongvolwassene. In nauw overleg worden doelen opgesteld. Waar wil je staan na het traject van begeleid wonen voor jongvolwassenen? Door deze doelen samen met de jongere op te stellen, motiveert Leviaan de jongere om gaan zichzelf te werken. Ben jij een jongvolwassene met een psychische kwetsbaarheid? Dan kun je altijd contact opnemen met Leviaan om meer informatie op te vragen. Je kunt je ook al meteen online aanmelden voor een intakegesprek met de specialisten van Leviaan.

 

https://www.leviaan.nl