Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor loopbaanbegeleiding bij een outplacementbureau. Werkgevers kunnen ervoor kiezen als ze een werknemer hebben die dreigt vast te lopen. Dit kan het geval zijn als iemands functie dreigt te verdwijnen of als er vanwege reorganisatie geen plaats meer is voor deze medewerker. Het kan natuurlijk ook dat er vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een andere functie moet worden gezocht voor een medewerker, dit kan dan zowel binnen het bedrijf als daarbuiten. Het is voor alle partijen van belang om de loopbaanbegeleiding vlot te laten verlopen zodat er zo snel mogelijk stappen worden gezet voor de voortzetting van de carrière van de medewerker.

Goede begeleiding kan helpen bij succesvol outplacement

Een outplacementbureau heeft soms een wat negatieve bijklank. Alsof loopbaanbegeleiding betekent dat een medewerker wordt ‘weggepromoveerd’. Maar soms komt het verzoek ook juist van de medewerker. Soms komt iemand er op latere leeftijd pas achter dat hij of zij een andere kant op wil. Een carrièremove op latere leeftijd kan vaak heel goed uitpakken. Samen met een deskundige kun je uitzoeken welke stappen nodig zijn. Vaak is omscholing nodig en soms zijn er andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Hoe sneller stappen kunnen worden gezet hoe beter het is voor het welzijn van de werknemer.

Kies voor een betrouwbaar bureau voor loopbaanbemiddeling

Soms zijn er omstandigheden waarom je loopbaan een andere kant op gaat of moet gaan. Hiervoor kun je deskundige hulp inroepen. Als je een outplacementbureau voor loopbaanbemiddeling in de arm neemt, wil je natuurlijk wel waar voor je geld. Of je dit nu doet als werkgever of als particulier/werknemer, je wilt dat er resultaat wordt geboekt. Een goede keuze in dat opzicht is Carrièrepoort. Dit bureau heeft ruime ervaring met de begeleiding van werknemers en werkzoekenden. Je kunt alles lezen over hun werkwijze op de website. Hier vind je ook de contactgegevens zodat je meteen een afspraak kunt maken voor een oriënterend intakegesprek.