De grootste vrucht die van leiderschapstraining met diepgang geoogst kan worden komt wanneer men zich focust op het middenkader van een bedrijf. Het is zeer waardevol om midden managers te hebben die goede leiders zijn. Ze kunnen de link tussen het personeel en de doelen van een bedrijf zien. Dat maakt ze tot een tot een grote aanjager van de winstgevendheid. 

Leiderschapstraining zou zich moeten focussen op het creëren van midden managers met een hoge mate van persoonlinjke leiderschapskwaliteiten en die de connectie tussen wat ze nu aan het uitvoeren zijn en het hele bedrijf weten te waarderen. Ze zouden de vaardigheid moeten hebben om verder dan hun eigen functie, baan en team te kijken en de skill hebben om de visie van het bedrijf richting de mensen die aan hen rapporteren te communiceren. 

Deze kern van midden managers dient innovatie en verandering binnen hun teams te stimuleren. Ze zouden bovendien graag moeten willen leren want een sterk middenkader zorgt niet alleen voor de winstgevendheid van een bedrijf maar is ook een talentenvijver voor de toekomst. Omdat we te maken hebben met een ouder wordende personeelsbestand wordt deze toekomstige talentenvijver nog belangrijker. De leiderschapsskills die ze als midden manager ontwikkelen worden verder versterkt als ze een promotie krijgen en zullen de basis gaan vormen van de volgende generatie directeuren. 

Effectieve, praktische leiderschapstraining kan een diepgaand effect hebben op het gebied van prestatiemanagement. Met competente managers met versterkte leiderschapskwaliteiten aan het roer, presteren werknemers op de toppen van hun kunnen met extreem goede productiviteit. 

Leiders die een duidelijke visie richting het personeel kunnen communiceren, naast de doelen van het bedrijf, zijn makkelijk te herkennen door de verhoogde productiviteit van hun teams. Ze passen een eerlijke evaluatiemethode toe en leiden de discussie om manieren te vinden om prestaties te herkennen en te belonen. Hun personeel zal vrijwillig het beste uit zichzelf proberen te halen. 

Op elk niveau zou leiderschapstraining zich moeten richten op de vorming van leiders met deze praktisch toepasbare vaardigheden. Het is van vitaal belang dat leiderschapstraining effectief is. bij veel leiderschapstrainingen wordt de cursist enkel getraind in het iets beter doen van iets dat ze al doen. Deze trainingen gaan echter niet dieper in op de fundamentele behoeften van een leider om om te gaan met de uitdagingen van elke dag. De meeste leiderschapstrainingen veronderstellen dat de werkvloer relatief statisch is, dat er weinig verandering is en genoeg tijd om problemen te kunnen oplossen. 

De realiteit is echter compleet anders. We werken in een dynamische en snel veranderende wereld. De oplossingen van vandaag zijn niet geschikt voor de problemen van morgen. 

http://www.ivpp.nl/leiderschap/training