De kamervraag
Image default
Architectuur

Grondradaronderzoek, wat houdt het in?

Met grondradaronderzoek kan in de grond gekeken worden zonder dat daarin gegraven of geboord hoeft te worden. Met deze techniek is het mogelijk allerlei details van de bodem in kaart te brengen. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden waar kabels en leidingen liggen, archeologisch onderzoek is ermee mogelijk en verschillende soorten lagen in de bodem kunnen bekeken worden waardoor bijvoorbeeld ook locaties met milieuverontreiniging achterhaald worden. Meestal wordt het onderzoek uitgevoerd op projectlocaties, zoals bij wegen, bouwterrein en archeologische vindplaatsen.

 

Hoe werkt een grondradar?

Een grondradar is een apparaat dat dus beelden maakt van de ondergrond. Het heeft twee antennes. Een daarvan is de zender die een signaal in de bodem stuurt. Bij overgangen in de bodem zoals een andere aardlaag of een materiaal stuurt de zender een signaal naar de andere antenne. Dat is de ontvanger. De frequentie van de zendantenne bepaalt de diepte waarop de meting wordt gedaan. Dit kan enkel millimeters zijn, maar ook meerdere decimeters diep. Het signaal is bij iedere overgang naar een ander materiaal verschillend, zodat verschillende stoffen, zoals plastic, metaal, zand, veen en hout onderscheiden kunnen worden. De radar maakt hierbij lijnen zodat een oppervlak ontstaat. De locatie van alle overgangen wordt nauwkeurig vastgelegd met behulp van GPS.

 

Hoe worden de gegevens gerapporteerd?

Alle gegevens die uit het onderzoek komen worden vastgelegd in een rapportage. Er kunnen zowel 2D- als 3D-kaarten worden gemaakt. In 2D zal het gaan om een AutoCAD of een GIS-tekening. Maar in 3D is het mogelijk om met bijvoorbeeld augmented reality de bodem als het waren tot leven te brengen zodat je verhoudingen en afstanden tussen verschillende delen van de bodem in beeld krijgt.

 

Wat zijn de voordelen van grondradaronderzoek?

Het hele onderzoeksterrein kan hiermee in kaart worden gebracht en niet slechts een paar punten, zoals bij boringen. Daarnaast worden vervelende gevolgen van het openleggen van het terrein voorkomen. Het graafwerk wordt bespaard en de bodem raakt niet beschadigd.

 

Programma van eisen

In het geval van archeologisch onderzoek is het niet altijd mogelijk om alles in kaart te bregen met een grondradar. Soms moet er toch gegraven worden. In dat geval is het noodzakelijk te werken met een programma van eisen. In het programma van eisen worden alle details met betrekking tot het onderzoek vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld eisen en wensen waaraan het onderzoek moet voldoen. Eisen zijn dan ook regels waaraan voldaan moet worden en de wensen omschrijven het doel van het onderzoek. Alle betrokken partijen, aanwezige aspecten (zoals functies, kosten, veiligheid en milieu) en de werkprocessen worden omschreven. Het programma legt dus duidelijk vast wat er moet gebeuren en welke afspraken er zijn gemaakt. Zo beschermt het de opdrachtgever tegen onverwachte kosten en tijdverlies en het is een goede basis waarop aannemende partijen een offerte kunnen uitbrengen.

https://transect.nl/