De kamervraag
Image default
Woningen

Verkoop tweede huis denk aan de recreatiemakelaar

Wat is de functie (en meerwaarde) van een recreatiemakelaar

Wat geldt voor het makelaar welke actief is en de reguliere woningverkoop gaat in feite ook op voor de recreatiemakelaar, met deze term doel ik op een persoon is in de verkoop van tweede woningen en als zodanig als tussenpersoon fungeert.

de drie wettelijke bepalingen voor een tussenpersoon zijn:

  1. bemiddelt bij het tot stand brengen van overeenkomsten

  2. hij staat niet op de loonlijst van zijn opdrachtgever

  3. hij kan een object of voorwerp een bepaalde waarde meegeven


de bovenstaande termen staan niet letterlijk zo in het Wetboek van Koophandel, maar zijn enigszins aangepast om het ook voor een leek duidelijk te maken.
Handig als u een connectie met de term recreatiewoning heeft en wellicht erover denkt om een tweede woning aan te schaffen.

Makelaar is een vrij beroep in Nederland in Nederland sinds een aantal jaren, in het verleden was dit anders toen moesten makelaars een beëdiging ondergaan maar deze werd medio december 2000 afgeschaft. Vanaf die tijd mocht iedereen zich makelaar noemen. Je moest je weliswaar inschrijven bij de Kamer van Koophandel maar dat was het ook eigenlijk.

Dit systeem gaf de markt vrij en bracht natuurlijk automatisch meer concurrentie in deze branche. Voor de consument was het natuurlijk gunstig dat de tarieven van de makelaars onder druk stonden en de mensen die gebruik wilden maken waren dus goedkoper uit. Maar het vrijgeven van de (recreatieve) vastgoedmarkt voor alle partijen had en heeft ook een keerzijde. Er kwam veel kaf tussen het koren, dit leidde dan ook diverse keren tot laakbaar gedrag van een makelaar en dikwijls moet een gang naar de rechtbank duidelijkheid en gerechtigheid brengen. Op deze manier kwam de gehele makelaarsbranche in een kwaad daglicht te staan en dit willen goedwillende makelaars natuurlijk tegengaan.

O.a. de twee grootste brancheorganisaties zijn overgaan tot een certificering van een makelaar. Dit is een kwaliteitskeurmerk wat men kan behalen door een aantal certificaten te behalen. Er is een theorie gedeelte en een praktijkgedeelte. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere privaatrecht, publiekrecht, administratie, bemiddeling, taxatie woonhuis en zo nog enkele richtingen meer. Als een makelaar alle certificaten behaald mag hij of zij zich voor de duur van vijf jaar gecertificeerd makelaar noemen. Na het verstrijken van deze termijn verloopt het certificaat, maar dit is uiteraard te voorkomen door gedurende deze periode een aantal lessen te volgen waarmee punten worden gescoord. Als de makelaar zich wil blijven vernieuwen en de lessen met goed gevolg aansluit wordt de certificering verlengd. 
Een certificaat is dus een persoonsgebonden iets en kan niet gegeven worden aan een makelaarskantoor als zodanig. Als u een makelaarskantoor wilt opstarten en wilt vallen onder een brancheorganisatie als het NVM of de VBO zult u dus aan deze criteria moeten voldoen.

wat kan een recreatiemakelaar voor u betekenen

Een makelaar kan een recreatiewoning waarderen

Dit wil eigenlijk zeggen dat een recreatiemakelaar een waarde kan toekennen op basis van zijn kennis van de (lokale) markt. De klant mag ook verwachten dat zijn kennis toerijkend is en bovendien zijn er voor de makelaar een aantal instrumenten welke hij kan gebruiken en toetsen met elkaar om zich ervan te verwittigen dat zijn waardetoekenning van het recreatiepand degelijk gestaafd is. Hij moet dit als zijn cliënt hier om vraagt ook degelijk kunnen verantwoorden en onderbouwen.

Een makelaar kan uw (recreatieve) vastgoed beheren
Als u als investeerder gaat fungeren en bijvoorbeeld diverse vakantiehuizen gaat kopen met het oog op een te halen rendement. Dan is het mogelijk om bijvoorbeeld de verhuur van de recreatieobjecten ook via een makelaar te laten verlopen. Ook kan hij fungeren als tussenpersoon tussen u en de huurders. Hij kan ook als vertegenwoordiger deelnemen aan de V.V.E. vergaderingen. Kortom u kunt een recreatiemakelaar min of meer als uw spreekbuis laten fungeren voor al uw vastgoedbezittingen.

Een recreatiemakelaar kan uw 2e huis verkopen
Als u uw vakantiehuis wilt verkopen dan is het van toegevoegde waarde dit niet door een woningmakelaar te laten doen maar door een persoon welke in deze specifieke hoek werkzaam is, de recreatiemakelaar. Doordat de wetgeving en ook de regelgeving per gemeente wat betreft het hebben van een tweede woning nog wel eens kan verschillen is het raadzaam uw vakantiehuis in de verkoop te zetten bij een gecertificeerde recreatiemakelaar. Hij is namelijk standaard al goed op de hoogte wat betreft de wet- en regelgeving welke aansluit bij het bezit van een recreatiewoning.

Het kan vervelende consequenties hebben voor de makelaar (en indirect ook u) als er blijkt dat een zomerhuis is verkocht onder voorwendselen welke niet blijken te stroken met het lokale gemeentelijke beleid. Dit kan tot erg veel ergernis leiden en vervelende discussies tussen beide partijen. Het kan leiden tot ontbinding van de koopovereenkomst of in minst leuke geval tot een gang naar de rechtbank.

Slotconclusie

Als u overweegt uw tweede huis te verkopen dan is het aan te raden om iemand in de arm te nemen welke weet van de hoed en de rand. De recreatiemakelaar dus en bij voorkeur één die ook de regio waar uw vakantiewoning zich bevindt tot zijn werkgebied mag rekenen.
Voordat u met een makelaar in zee gaat is het dan ook raadzaam eerst goed te checken hoe deze tussenpersoon bekend staat. Vaak kunt door zelf één en ander te onderzoeken veel te weten komen over desbetreffende recreatiemakelaar. 

Veel succes met de verkoop van uw tweede huis !