Bouwkundige keuring NHG

Onafhankelijk advies over de bouwkundige staat van uw (aan te kopen) woning

Een bouwkundige keuring van uw woning laten uitvoeren? Heeft u na lang zoeken eindelijk de woning gevonden van uw dromen? Laat dan eerst een bouwkundige inspecteur een bouwkundige keuring uitvoeren, voordat u het huis gaat kopen. Keuringshuis.nl is een bouwkundig adviesbureau dat u uitstekend van dienst kan zijn. Een bouwinspectie van Keuringshuis geeft u een helder, onafhankelijk en duidelijk inzicht in de huidige staat van de woning waarin u geïnteresseerd bent.

Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie om inzicht te verkrijgen in de onderhoudstoestand van een pand en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen. De bouwkundige keuring is een momentopname van de staat van een pand en geeft de situatie weer zoals deze door de inspecteur ten tijde van de inspectie is aangetroffen. Zo krijgt u een beeld van de eventuele kosten die gebreken aan de woning en direct noodzakelijk herstel met zich meebrengen. Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij de aan- of verkoop van uw woning. Ook een tussentijdse keuring is verstandig om de huidige staat van uw woning vast te stellen.

Waarom een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring kan om diverse redenen uitgevoerd worden. Zo kan het zijn dat u voor de verkoop van uw woning een bouwkundige keuring moet laten uitvoeren zodat u de verkoopwaarde van de woning kunt verantwoorden. Andere redenen zijn bijvoorbeeld dat u een keuring voor en/of na verbouwing laat uitvoeren of dat u een meerjarenonderhoudsplanning nodig heeft. De keuring geeft, voor o.a. de bovenstaande en andere redenen, middels een uitgebreid rapport de huidige staat van een woning gedetailleerd weer.

Wat wordt bekeken tijdens de keuring?
Tijdens de bouwkundige keuring wordt de volledige woning onder de loep genomen. Zo gaat de keuring van de woning vanaf de kruipruimte tot en met het dak, indien bereikbaar. Het bouwtechnische rapport geeft een goed en betrouwbaar beeld van eventuele gebreken, achterstallig onderhoud en de herstelkosten weer. Mocht u in de woning blijven wonen, het willen verkopen of willen kopen komt u in ieder geval nooit voor verrassingen te staan.

De bouwkundige rapporten worden geaccepteerd door alle erkende hypotheekverstrekkers en worden enkel uitgevoerd door erkende bouwkundig adviseurs. Daarnaast worden de bouwtechnische rapporten erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. De keuringsrapporten zijn dus geschikt voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie)aanvragen.

Ga naar de website van Keuringshuis bouwkundige keuringen –>

http://keuringshuis.nl/