De kamervraag
Image default
Zakelijke dienstverlening

Samenwerken met de arbodienst

Een arbodienst is een organisatie die een ondersteunende en adviserende functie heeft tegenover werkgevers. Niet alleen zorgen zij dat ze dit doen bij de werkgevers maar ze ondersteunen ook het personeel bij ziekteverzuim of andere arbeidsomstandigheden. Dit kan ook bestaan uit het bieden van slachtofferhulp, als er iets is voorgevallen wat eventueel schadelijke gevolgen kan hebben voor de werknemers. De arbodiensten zorgen ervoor dat het verzuim zo laag mogelijk zal blijven binnen de bedrijven en dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer terug kunnen naar hun oorspronkelijke werkplek. Er is een wetgeving, genaamd de arbowetgeving die het verplicht stelt om een werkgever te verplichten dat deze een deskundige ondersteuning aanvraagt bij het arbo en verzuimbeleid. De arbodienst geeft dan advies op het gebied van werk en gezondheid en op basis van dit advies wordt ervoor gekozen om een arbobeleid op te stellen. In Nederland is er een verplichting aanwezig die de werkgever verplicht om een aantal diensten af te nemen. De RI&E moet getoetst worden. Indien er een zieke werknemer binnen het bedrijf aanwezig is zal deze begeleid moeten worden op welke mogelijke manier dan ook. Er moet ook een arbeidsgezondheidskundig onderzoek zijn eens in de zoveel tijd. Een aanstellingskeuring en een arbeidsomstandighedenspreekuur mogen niet ontbreken binnen de bedrijven. Het kan natuurlijk dat een werknemer personeel heeft aangenomen door een vorm van assessment, maar dat achteraf blijkt dat hij of zij zich toch niet thuis voelt binnen de organisatie. Het is dan van belang dat hierover gesproken wordt tijdens zo’n arbeidsomstandigheden spreekuur. Hoe vitaler de omgeving is, hoe beter de resultaten zullen zijn en dit bevordert uiteindelijk ook de productie. Je kunt ter aanvulling ook bepaalde afspraken maken over re-integratie van zieke werknemers of extra advisering hierover aanvragen. Dit is echter niet verplicht gesteld aan de werknemer, maar het kan wel positief uitpakken.

https://loopbaannederland.nl/