De kamervraag
Image default
Rechten

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade vergoedt waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit kan schade zijn die je toebrengt aan personen of aan andermans spullen. Sommige schades zijn uitgesloten van je aansprakelijkheidsverzekering en worden niet vergoed. Bijvoorbeeld opzettelijke schades of schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig.

Aansprakelijkheid

Een AVP is in Nederland niet verplicht, maar wel aan te raden. Als jij of iemand van je gezin iets doet waardoor schade ontstaat, kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat jij of een van je kinderen verantwoordelijk wordt gesteld voor de materiële schade, maar ook voor letselschade. Zeker letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je goed verzekerd bent.

 Wie vallen er onder de dekking van aansprakelijkheidsverzekering?

Bij het online verzekeringen afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering kun je kiezen wie er onder de dekking vallen. Je kunt de verzekering alleen voor jezelf afsluiten, maar ook voor je gezinsleden.  

Er zijn vier verschillende samenstellingen:

  • alleenstaande zonder kinderen
  • alleenstaande met kinderen
  • partners zonder inwonende kinderen
  • partners met inwonende kinderen

Als je kiest voor een bepaalde gezinssamenstelling, houden wij hier rekening mee bij het bepalen van de premie. Het is dus belangrijk dat je de juiste samenstelling selecteert.​

Wie is wanneer aansprakelijk? Inwonende meerjarige kinderen en kinderen die voor hun studie buitenshuis wonen zijn ook verzekerd onder jouw gezinspolis. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logés, personeel en huisdieren meeverzekerd.

Voor kinderen van 14 en 15 jaar ben je als ouder in principe verantwoordelijk, tenzij je kunt aantonen dat jou niets te verwijten valt en dat je het foute gedrag van je kinderen met geen mogelijkheid had kunnen verhinderen.

Kinderen van 16 en 17 jaar zijn zelf verantwoordelijk voor de schade die ze aanrichten en alleen als de ouders aantoonbaar nalatig zijn geweest, kunnen die aansprakelijk worden gesteld.

Een kind is vanaf zijn 18e meerderjarig en als ouder kun je nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schade die je meerderjarige kinderen veroorzaken of voor bijvoorbeeld hoge schulden die ze zijn aangegaan.

Tips

  • De AVP biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor moet je (wel wettelijk verplichte) Wam-verzekering afsluiten.
  • Schade die je met opzet veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
  • Het wel of niet hebben van dieren (en het aantal daarvan) en/of (vakantie)huizen beïnvloedt de hoogte van de premie.
  • Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie.
  • Bij sommige verzekeraars kun je kiezen voor een (vrijwillig) eigen risico, zodat je minder premie betaalt.
https://www.online-verzekeringenafsluiten.nl/wat-is-een-aansprakelijkheidsverzekering/

Gerelateerde artikelen

Wat doet een advocaat precies?

Een goede letselschadeadvocaat Delft

Dit is hoe een verzekeringsmaatschappij de letselschade bedragen bepaalt