De kamervraag
Image default
Financieel

WGA eigenrisicodragers willen meer regie bij re-integratie tweede spoor

WGA eigenrisicodragers ervaren volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onvoldoende prikkels om een zieke werknemer duurzaam te re-integreren in een nieuwe baan. Ook ervaren werkgevers dat zij geen regie hebben over het re-integratieproces.
Zo zetten veel werkgevers het tweede spoor  traject enkel in om een loonsanctie van UWV te voorkomen en niet omdat ze denken dat de werknemer succesvol zal re-integreren bij een nieuwe werkgever.

Werkgevers die eigen risico drager zijn zien er dus veelal  geen toegevoegde waarde in. Driekwart van de eigen risicodragers  beoordeelt de re-integratie van tweede spoor zelfs als te kostbaar. Ook is er veel kritiek op UWV: met name de beoordeling of er voldoende re-integratie inspanningen zijn gepleegd, wordt als onduidelijk en niet transparant ervaren.
Mede daarom heef minister Asscher aangekondigd een aantal wetswijzigingen door te voeren. Zo zou het UWV geen toetsende rol meer moeten hebben bij werkgevers die WGA-eigenrisicodrager zijn. Hierdoor zou de loonsanctie door UWV bij eigen risicodragers komen te vervallen. Bij bedrijven die geen eigen risico dragen blijft de controlerende rol van UWV, en daarmee ook de loonsanctie,  gewoon van kracht.

Sinds de invoering van de Wet Poortwachter hebben werkgevers de keuze om het eigen risico voor het ziek worden van werknemers zelf te dragen of niet. Indien werkgevers kiezen voor het dragen van eigen risico blijven zij ook na de het uitdienst treden van de zieke werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie. De meeste werkgevers kiezen hier echter niet voor en blijven ten hoogste voor de tijd van twee jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer, tenzij er aantoonbaar onvoldoende inspanningen geleverd zijn. In dat geval legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon van de werknemer langer door betalen.

Om loonsancties te voorkomen wordt vaak de hulp ingeroepen van een outplacement- of re-integratiebureau dat is gespecialiseerd in re-integratie tweede spoor van zieke werknemers. Dergelijke bureaus vindt u ook op Outplacemenbureaukiezen.nl.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl