De kamervraag
Image default
Financieel

Wanneer moet je denken aan een renteloze lening?

Door het steeds duurder wordende leven, is het misschien het overwegen waard om een renteloze lening af te sluiten. Bij het afsluiten van een lening zit in de te betalen termijnen een bedrag voor zowel rente als aflossing. De maandelijkse verplichtingen kunnen vaak hoog oplopen indien je in het veleden meerdere kleine bedragen bent gaan lenen, soms enkel door het aanvragen van een credit card. Maar al te vaak wordt niet voldoende stilgestaan over de kosten waarmee je bij geld lenen mee te maken kunt krijgen.

Ook zijn er blijkbaar aanwezige angsten bij een lening afsluiten en men zoekt naar mogelijkheden om te kunnen lenen zonder toetsing van de persoonlijke gegevens bij het BKR. Met alsmaar weer snel geld lenen ben je zelf debet aan de opeenhoping van verplichtingen en het risico dat iets met de tijdige termijnbetalingen kan mislopen.

Een berekening maken van een renteloze lening

Maak eens een berekening voor een maximale lening, uitgaande van het totale inkomen en de vaste lasten, uitgezonderd de lasten voor de lopende leningen en uit hoofde van bestaande verplichtingen. Ga je dit voor meerdere leningen vergelijken dan zul je niet versteld moeten staan over de uitkomst van de berekening hoeveel kan ik lenen.

Door naar de vorm van een lening zonder rente te gaan overstappen, kunnen de maandlasten gigantisch omlaag gaan, dit is enkel mogelijk als bij het BKR geen negatieve informatie binnen gaat komen na een toetsing. Je kunt de vormen om te lenen gaan vergelijken zo veel als je wilt, lenen met negatieve BKR coderingen geeft je geen recht op de meest voordelige kredietsoorten.

Andere vormen dan renteloze lening.

Net als voor andere kredietvormen is ook bij de aanvraag voor een renteloze lening, lenen zonder BKR toetsing niet mogelijk. Uitzonderingen zijn een aantal  af te sluiten mini leningen, waar het dan om minder dan 1000 euro lenen dient te gaan. Je zult al snel kunnen zien dat een renteloze lening in meerdere vormen kan worden afgesloten dan alleen maar een goedkoop doorlopend krediet af te gaan sluiten.

Een WOZ krediet is een voorbeeldige manier van voordelig geld lenen. Je kunt zeggen dat je dan het goedkoopste doorlopend krediet hebt kunnen afsluiten wat tussen alle aanbiedingen was te traceren. Alle bestaande leningen oversluiten, de persoonlijke lening, het doorlopend krediet, debet standen op je lopende rekeningen en de op een creditcard openstaande bedragen, maken dan samen deel uit van een geheel nieuw af te sluiten renteloze lening.

Kun je geld besparen met een renteloze lening?

Na alle mogelijkheden om te lenen vergeleken te hebben, de keuze te hebben gemaakt om te gaan lenen via een renteloze lening, zullen alle lopende leningen opgezegd moeten gaan worden. De opgezegde leningen zullen in totaal ingelost moeten worden, inclusief de eventuele kosten en boetes voor vervroegde aflossingen. Nadat de inlossingen hebben plaatsgevonden zal door de geldverstrekker een afmelding gedaan dienen te worden van de lening bij het BKR. Het nieuwe krediet zal ook bij het BKR geregistreerd worden, inclusief in de meeste situaties een einddatum van de afgesloten overeenkomst. Zelf dien je alert te zijn op een te noemen einddatum in een lening zonder rente, het gaat dan om een datum waarop je het totaal geleende bedrag in een keer zult moeten voldoen, soms is dit zelfs na 30 jaar.

Zo zie je dat een lening zonder rente niet wil zeggen dat de leensom nooit terugbetaald hoeft te worden. Vaak doe je er verstandig aan om alvast voorzieningen te treffen om de lening op de einddatum ineens terug te gaan betalen. Indien je een WOZ krediet hebt afgesloten dan kun je inlossen op het moment dat je huis wordt verkocht. Indien voor de einddatum de lening nog niet is afgelost en het huis nog niet is verkocht, zul je en verlenging van de lening dienen aan te vragen. Aanvragen van een verlening van de einddatum op een renteloze lening is niet altijd voor iedereen mogelijk en kan er een vervelend gevaar door deze kredietvorm ontstaan.

Ook al is er op de afloopdatum van de lening overwaarde op je huis, banken kunnen je niet zomaar een nieuw krediet afsluiten als blijkt dat je inkomsten ontoereikend zijn, of dat je dan en bepaalde uitkering geniet of dat men in die situatie lenen met BKR coderingen niet kan verantwoorden. Afhankelijk van je eigen situatie kun je dus denken aan een lening zonder rente

https://www.minileningaanvragen.com

Gerelateerde artikelen

Deel eigendom – Meer informatie over dit alternatief

Fulltime thuiswerk

Een ‘nieuwe’ telefoon voor een tweedehandsprijs.