De kamervraag
Image default
Financieel

Verschillende soorten belastingen in Nederland

Belasting op eigendom en vermogen in Nederland

Onroerendezaakbelasting is een onroerendgoedbelasting in Nederland, die wordt berekend over de veronderstelde huurwaarde van het onroerend goed. De term hiervoor is WOZ-waarde, of onroerendezaakbelasting.

Elke gemeente bepaalt zelf het tarief van de Nederlandse onroerendezaakbelasting; in het algemeen varieert dit tussen 0,1% en 0,3% van de waarde van het onroerend goed. De gemeente gebruikt dit geld voor investeringen in buurtactiviteiten, onderwijs en onderhoud van de openbare ruimte, zoals speelplaatsen en parken.

De 2022 tarieven voor successierechten in Nederland zijn:

Echtgenoot/partner: Er is een belastingvrije vrijstelling van €680.645. Daarna wordt 10% belasting geheven op erfenissen onder de €130.424 en 20% op alle erfenissen boven de drempel.
Kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen: Er is een belastingvrije som van € 21.559 beschikbaar. Daarna wordt 10% belasting geheven over een erfenis van minder dan €130.424 en 20% boven de drempel.
Kleinkinderen: Er is een belastingvrije som van € 21.559 beschikbaar. Daarna wordt 18% belasting geheven onder € 130.424 of 36% erboven.
Anderen: In de meeste andere gevallen is een belastingvrije som van € 2.274 beschikbaar. De belasting wordt geheven tegen 30% onder de €130.424 of 40% erboven.

Bedrijfsbelastingen en BTW-tarieven in Nederland
Openbare en particuliere bedrijven in Nederland zijn onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting op hun winst.

In 2022 geldt een vennootschapsbelasting van 15% als de belastbare som minder dan € 395.000 bedraagt. Is de belastbare som echter €395.000 of meer, dan moeten de ondernemingen een vennootschapsbelastingtarief van 25,8% betalen.

Bepaalde ondernemingen kunnen een vrijstelling aanvragen om toegang te krijgen tot lagere vennootschapsbelastingtarieven. Niet-ingezeten lichamen zijn echter slechts beperkt belastingplichtig over inkomsten uit Nederlandse bronnen.

Als je in Nederland goederen of diensten levert, zul je waarschijnlijk BTW in rekening moeten brengen. Je moet het bedrag duidelijk op de factuur vermelden. Er zijn drie verschillende BTW tarieven: 0%, 9%, en 21%.

Invoer- en uitvoerbelastingen in Nederland
Als je goederen in Nederland invoert van buiten de Europese Unie (EU), moet je meestal invoerrechten en BTW betalen. In sommige gevallen moet je ook accijnzen, verbruiksbelasting en andere heffingen betalen.

Invoerrechten worden geheven op ingevoerde goederen. De autoriteiten innen de rechten en maken de geïnde bedragen over aan de EU. Alle Lid-Staten mogen een deel van de geïnde invoerrechten inhouden om de inningskosten te dekken. Hoewel de douane geen invoerrechten heft op produkten die tussen de Lid-Staten van de EU worden verhandeld, moet wel BTW worden betaald. Het BTW-tarief is hetzelfde als dat voor leveringen van goederen en diensten in Nederland.

Accijnsgoederen zoals alcoholische dranken, tabaksproducten en minerale oliën moeten accijns betalen. Ook op de invoer van niet-alcoholische dranken moet verbruiksbelasting worden betaald.

In sommige gevallen zijn andere heffingen verschuldigd op ingevoerde goederen – bijvoorbeeld landbouwproducten of industrieproducten – om te voorkomen dat producten tegen uitzonderlijk lage prijzen op de Europese markt komen.

Belastingadvies in Nederland
Of je nu een nieuwkomer bent of Nederland al een paar jaar je thuis noemt, wegwijs worden in het Nederlandse belastingstelsel kan vrij ingewikkeld zijn. Dit geldt vooral als je onderworpen bent aan bijkomende belastingmechanismen, zoals de 30%-regeling of freelancersbelastingen.

Maar gelukkig zijn er een aantal vriendelijke belastingadviseurs in Nederland. Deze kunnen helpen bij een aantal belastinggerelateerde kwesties, en bieden advies en informatie in het Nederland, Engels of in andere talen.

Je kunt ook de belastingdienst klantenservice bellen voor meer informatie.