De kamervraag
Image default
Financieel

Alles over de moeilijkheidsgraad van een Wft Basis

Wat is de Wft? 

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. Dit toezicht wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten. DNB is verantwoordelijk voor het zogenaamde prudentiële toezicht. Het gaat om het reguleren van de financiën en het financiële beleid van de instellingen in de financiële sector. De AFM is op haar beurt verantwoordelijk voor het gedragstoezicht. Het gaat daarbij niet om de feitelijke financiën van de betrokken instellingen (banken, verzekeraars), maar om zaken als ‘Voldoet iedereen zich aan de wet?’ en ‘Hoe gedragen financiële instellingen zich ten opzichte van klanten?’.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een van de meest uitgebreide wetten in Nederland met honderden juridische artikelen. Daarnaast wordt de Wft nader uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen, zoals het Besluit Gedragstoezicht financiële instellingen. Deze bestuurlijke maatregelen en ministeriële regelingen bevatten regels, waardoor een hoge mate van complexiteit ontstaat.

De Wet op Financieel Toezicht stelt dat iedereen die werkzaam is in de financiële sector in het bezit dient te van een Wft-diploma. In totaal zijn er negen Wft-diploma’s, waaronder de Wft Basis. Wil je weten of de Wft Basis moeilijk is? In dit artikel vind je het antwoord op deze vraag. 

Wat is Wft Basis? 

Het Wft Basis diploma bevat alle relevante, financiële basiskennis. Het is in principe de Wft-specialisatie waar je als financieel medewerker mee start. Met dit diploma op zak ben je nog niet bevoegd om een klant te voorzien van een financieel advies. Hier heb je nog een aanvullend Wft-diploma voor nodig. Het Wft-diploma betekent dat je de juiste kennis hebt om klanten te informeren over financiële diensten en je kunt hen doorverwijzen naar de juiste specialist. Ook kun je vragen van klanten over financiële producten beantwoorden en kun je hen van alles uitleggen over betalen, sparen en verzekeringen. Tijdens de Wft-opleiding leer je hoe je een intakegesprek voert met een klant, hoe je een goed klantprofiel opstelt of hoe je een klant doorverwijst. Deze Wft-opleiding Basis volg je ter voorbereiding op het examen. De opleiding is overigens niet verplicht. 

De Wft Basis is een verplicht onderdeel bij de Wft beroepskwalificaties. Dit, omdat hij de basis voor iedere financieel medewerker vorm. Alleen bij de functie Adviseur Zorg is het Wft Basis diploma niet verplicht. 

Het Wft Basis diploma behaal je door te slagen voor het Wft-examen Basis. Voordat je deelneemt aan dit examen, wordt aangeraden om eerst de Wft-opleiding Basis te volgen. 

De opleiding leert jou alle nodige kennis en vaardigheden aan, zodat je het examen in één keer haalt. Daarnaast kun je alvast oefenen met examengerichte vragen. 

Wat is de moeilijkheidsgraad van het examen Wft Basis?

De moeilijkheidsgraad van het examen Wft Basis is voor iedereen anders. Dit heeft sterk te maken met jouw voorkennis, intelligentie, motivatie en uiteraard voorbereiding. Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom wordt er altijd aangeraden om je in te schrijven voor de Wft Basis opleiding. Deze opleiding wordt gegeven door een ervaren docent die je alle kennis en vaardigheden bijbrengt. Daarnaast kun je alvast oefenen met oefenexamens en je kunt onbeperkt vragen stellen aan de docent. De vragen uit het oefenexamen lijken heel erg op het echte Wft-examen, dus op die manier weet je of je er klaar voor bent om je in te schrijven voor het examen. 

Kortom: bereid je goed voor en volg de opleiding. Dit is de sleutel tot jouw Wft Basis diploma! 

Wil je de Wft Opleiding gegarandeerd behalen? Lees hier hoe je dat doet.

http://financieel.hoffelijk.nl