Als u als oudere langer thuis wilt blijven wonen, zijn daar tegenwoordig vele oplossingen voor, bijvoorbeeld een personenalarmering en het valalarm. Hierdoor kunnen uw contactpersonen, zoals familie, vrienden of uw partner, u snel te hulp schieten wanneer er iets gebeurt. Ook bestaat er leefstijlmonitoring. Dit is een mooi alternatief voor alleenstaande ouderen waarvoor gewone personenalarmering niet geschikt is. Daarbij wordt een personenalarm gedragen, bijvoorbeeld om de hals of pols. Sommige ouderen willen of kunnen dit niet. In dat geval is leefstijlmonitoring ideaal. Er worden bewegingsmelders in huis geplaatst, die gevaarlijke situaties meteen signaleren. Mantelzorgers kunnen via dit systeem van personenalarmering alles goed in de gaten houden. Een personenalarm of valalarm is dan niet langer nodig.

Personenalarmering met eigen zorgcentrale die 24 uur per dag beschikbaar is

Laat u een persoonsalarm installeren, dan dient u ervoor te zorgen dat deze in contact wordt gebracht met iemand die u snel te hulp kan schieten. Is dit niet mogelijk, dan zijn er gelukkig ook nog andere opties. Het is namelijk ook mogelijk om een personenalarmering systeem te laten installeren dat u direct doorverbindt met een zorgcentrale. Op deze zorgcentrale zijn professionele hulpverleners aanwezig die u goed kunnen helpen. Zij hebben voldoende kennis en ervaring om goed te beoordelen welke hulp er het beste kan worden ingeschakeld. In geval nood zullen zij de hulpdiensten inschakelen. Wanneer de situatie minder ernstig is, kan een mantelzorger worden ingeschakeld. U bent altijd veilig op deze manier. Het personenalarm of valalarm waarschuwt de zorgcentrale meteen.

Valalarm voorkomt ernstig letsel na valpartijen

Een val kan vaak grote gevolgen hebben voor ouderen. Ze zijn dan ook een stuk fragieler dan mensen die wat jonger zijn. Een val door oudere mensen heeft dan ook sneller een breuk of andere ernstige verwonding als gevolg. Om het letsel zoveel mogelijk te beperken, kan een valalarm voor senioren de oplossing zijn. Deze manier van personenalarmering wordt steeds vaker toegepast. Er wordt een apparaat aangesloten in uw huis dat een verbinding mogelijk maakt met de zorgcentrale. U draagt de alarmknop om uw hals of pols. Zodra u valt, kunt u deze knop indrukken en dan wordt er meteen contact opgenomen met de zorgcentrale. De hulpverleners daar zullen u meteen helpen. Personenalarmering, zoals een valalarm, vergroot uw gevoel van zelfstandigheid en veiligheid.