Wat is outsourcing Outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeelslid richting een kersverse beroep begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaargang geleden vormgegeven binnen Amerika En vervolgens kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Tegelijkertijd is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeem. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het analyseren van willen en competenties en sollicitatie opvang.

Collectief dienstbeëindiging

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10% van de werknemers bij een organisatie waar minstens 100 en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

 

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie te midden van de werkgever en personeelslid niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de medewerker of vele weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde ouderdom bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de markt.

Het procesverloop

Het procesverloop van outplacement binnen drie simpele stappen toegelicht:

Je bent net ontslagen door uw personeel en dat kan zwaar vallen voor een werknemer. Daarom moet je daarnaast als eerste het ontslag verwerken en totaalbeeld vangen. Ook wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit moment en wordt uw situatie op dit ogenblik duidelijk uitgewerkt.

Anciënniteit 

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen naar mijn kersverse personeel?

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u daarna te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het bedrijf, de bedrijf, de instelling,…